13 de març 2008

1ª CARTA

a.m.p.a
ceip mestre andreu


Estimades mares i pares sòcies/s de l’AMPA del CEIP Mestre Andreu:

Ens adrecem a vosaltres per a comunicar-vos un canvi important en la forma de comunicació entre l’AMPA i vosaltres. És un canvi fruit d’una sèrie d’esdeveniments relacionats amb l’escola que venen de molt lluny i que culminen amb la vaga convocada pels mestres el passat 14 de febrer i fets posteriors relacionats.

A conseqüència de la vaga convocada pels mestres el passat 14-F, de com va ser gestionada aquesta des de la direcció de l’escola i de totes les queixes que es van presentar des de l’AMPA (les quals van ser desateses), la Junta de l’AMPA va creure oportú fer-vos arribar un comunicat per la via normalment establerta (entrega del comunicat a la direcció i repartiment des de l’escola a les motxilles dels nens), per a posar-vos al dia dels fets esdevinguts i de la nostra posició al respecte.

Una primera negativa per part de la Directora de l’escola de repartir el nostre comunicat i una segona votada pel Claustre de Mestres i comunicada en el Consell Escolar del dia 5 de març, han fet que aquest comunicat no us hagi arribat en el moment que pertocava.

És per això que la Junta de l’AMPA creu prioritari que a partir d’ara ens dotem de canals de comunicació independents que garanteixin una comunicació directa i fluida amb la resta de mares i pares.

Així doncs, i com a primera mesura, a partir d’ara els comunicats de l’AMPA s’enviaran per carta directament a les vostres cases. Comencem per aquest comunicat, al qual adjuntem el que no us va arribar pel canal habitual.

Altres mesures que estem estudiant és la possibilitat de crear un espai interactiu de comunicació a Internet per a què tothom pugui expressar les seves queixes, propostes, suggeriments...o el que vulgui amb la finalitat també d’augmentar la participació de totes les famílies.

Finalment, aprofitem aquest comunicat per a posar de manifest la voluntat i l’esperança explícita d’aquesta AMPA de que en un futur no gaire llunyà es tornaran a donar les condicions necessàries de diàleg, tolerància i respecte que permetran tornar a l’ús de les vies normals de comunicació, així com a l’estreta col·laboració amb l’Escola, concentrant tota la nostra energia en la millora conjunta i diària del projecte educatiu dels nostres fill i filles.


La Junta de l’AMPA
ampamestreandreu@gmail.com
Sant Joan de les Abadesses, 7 de març de 2008
10 de març 2008

De moment...

... la part positiva d'aquesta vaga és la creació d'aquest blog, que no només ens dona a conèixer a la resta pares i mares, sino que ens obre les portes a un diàleg sense interferències

FELICITATS PER AQUESTA IDEA !!!

Cristina

Moltes gràcies, Gaspar

Molt bé, Gaspar. Et felicito. Veig que el teu curro ha estat més profitós que no pas el meu.
Ara la feina serà pensar com podem fer que aquesta eina sigui realment útil.
Espero que aconseguim fer-ho suficientment atractiu.
Bé, ja n'anirem aprenent...amb la teva col·laboració.
Ernest

Comentaris a la Vaga del 14 de febrer

VAGA A L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Des de l'AMPA del CEIP Mestre Andreu volem explicar quina és la nostra posició respecte al conflicte que enfronta als sindicats i la Conselleria d’educació. No volem discutir en cap cas el dret a vaga dels i les mestres, però tampoc volem resignar-nos a quedar com la víctima de l’estira i arronsa entre uns i altres. Pensem que els pares i mares tenim raons per estar decebuts.

Voldríem tenir més informació, de primera mà, sobre els motius i les reivindicacions de la vaga, ja que sembla que es tracta de defensar un model d’escola pública que és de tots i totes i no es tracta d’un problema laboral de només un col·lectiu professional. Voldríem que es busqués la participació, i inclús la complicitat, dels pares i les mares com a una part més de l’escola. Així ho vam dir en l’últim Consell escolar del centre (el passat 5 de març) i es va arribar a l’acord de convocar una reunió informativa amb els diversos actors implicats (mestres, sindicats i famílies).

Creiem fermament que l’escola pública és de tots i totes i que cal trobar espais de diàleg sobre allò que afecta a tota la comunitat educativa i, davant de la possible convocatòria de noves jornades de vaga, volem que aquestes es gestionin millor i es garanteixi la informació sobre els serveis mínims i l'acollida a l'escola a qui ho necessiti.

La Junta de l'AMPA